Loading…
Stem cell research

Vad en stamcell är

I våra kroppar kan man finna flera hundra olika typer av celler, där varje cell har ett viktigt uppdrag för att upprätthålla vår hälsa. Några typer av celler kan exempelvis se till så att hjärnan kan tänka, att ens hjärta kan fortsätta att slå, att hudceller blir ersatta när de dör, att vårt blod renas av njurarna och mycket mer. Stamceller är där allting börjar. Nästan som ett vitt papper, som ännu inte är fyllt med information. Stamcellerna producerar nämligen alla dessa olika sorters specialiserade celler. Under delning av stamceller skapas då antingen fler stamceller eller fler celler som är specialiserade. Varför är stamceller dock så viktiga för att vår hälsa ska upprätthållas? När vi drabbas av sjukdomar eller olika sorters skador blir cellerna även påverkade. De antingen skadas eller dör. Det är här som stamcellerna kommer igång. Snabbt ser de till så att skadad vävnad blir lagad och att cellerna som håller på att dö bytas ut. På så sätt är stamcellerna hjältarna utan mantel som ser till så att vi är friska och inte åldras i förtid.

Olika sorters stamceller

Det kommer kanske inte som en överraskning att det finns ett stort antal olika sorters stamceller. Det tros finnas en unik sorts stamcell i alla kroppens organ. Såsom namnet antyder är blodstamcellerna till exempel byggstenarna i blodet. När en människa är på väg in i världen spelar stamcellerna även en roll i utvecklingen av denne personen. Vid odling av dessa stamceller kallar forskare dem för embryonala stamceller.

Det finns dock en orsak till att den här typen av stamceller har fångat forskarnas intresse. De skapas nämligen alla våra vävnader och organ i kroppen när vi fortfarande är i fosterstadiet. De embryonala stamcellerna kan därför bli ”tillsagda” att specialisera sig till vilken cell man än vill, av de flera hundra typerna av celler i kroppen. Detta är en förmåga som de vuxna stamcellerna inte har. Om vi ska jämför stamceller med specificerade celler så kan embryonala stamceller exempelvis skapa blod, hud, ben, hjärna och mycket mer. En blodcell kan däremot endast skapa andra blodceller. De embryonala stamcellerna kan även till och med bygga upp organ och vävnad, vilket är en förmåga som de vuxna stamcellerna saknar. Det är alltså enklare för de embryonala stamcellerna att fixa skadade organ än för de vuxna stamcellerna.

Hur kommer embryonala stamceller till?

De embryonala stamcellerna framställs av ett par dagar gamla embryos, eller rättare sagt resterna från dessa. Detta sker genom fertilitetsbehandlingar, där embryos har växt i ett labb i skålar under hela den tid då de funnits till. Forskningen kring detta är ingen problematik, då dessa embryon redan skulle ha kastats bort om de inte hade blivit använda till forskningen.

Vad betyder inducerade pluripotenta stamceller?

Dessa celler (som även kallas för iPS-celler) har i princip lika många förmågor som de embryonala stamcellerna utan att behöva komma från ett embryo. På så sätt slipper man svårigheter gällande om det är moraliskt rätt att ta hjälp av dessa stamceller. Fantastiskt nog kommer iPS-cellerna faktiskt från cellerna som patienten själv har. Vanligtvis är det ett ganska stort problem att kroppen vill stötta bort stamcellerna under en transplantation, men då dessa kommer från patienten själv kan de återlämnas till personen utan att behöva riskera bortstötning från kroppen.

Källa: http://stemcare.se/

Kommentera